Bankrecht Bazacle & Solon Advocatenkantoor Brussel

Bankrecht en financieel recht

Onze advocaten bieden bijstand in bank-, beurs- en financiëngerelateerde zaken, zowel voor advies als bij geschillen. Ze zijn actief in de financiële wereld, de bank- en verzekeringswereld en voeren er regelmatig consultancy- en detacheringsopdrachten uit. Hun diensten zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de cliënt en zijn vooral gericht op reglementaire en operationele kwesties in verband met kredieten, dagelijkse banktransacties (rekeningen, overschrijvingen, cheques, betaalservice met kaart enz.), eenvoudige of complexe financiële instrumenten en de verdeling ervan, betalingsgaranties, insolvabiliteitsrisico’s, bemiddelaars bij bank-, investerings- en verzekeringsdiensten. Wat de ICBE’s betreft, werken onze advocaten aan een bijzondere expertise op het vlak van reglementaire vereisten – meer bepaald op het vlak van verdeling – en de gevolgen en verplichtingen van grensoverschrijdende activiteiten.

Naast het vervullen van een adviserende rol verdedigen onze advocaten ook de belangen van hun cliënten bij de rechtbank, de reglementaire overheden of in het kader van arbitrage- of bemiddelingsprocedures.

Onze experten

Gilles Laguesse & Pierre Proesmans