Ondernemingsrecht en herstructurering

Onze advocaten staan uw onderneming bij doorheen uw projecten, zowel op het vlak van advies als in geschillen voor de rechtbanken.

Wij passen ons aan uw behoeften aan en bieden u concrete oplossingen die uw verwachtingen tegemoet zullen komen.

Wij bieden u onze expertise aan op het gebied van ondernemingsrecht en vzw’s in het kader van : 

 • De oprichting van uw bedrijf of uw vzw;
 • Conflicten tussen aandeelhouders of leden;
 • Rechtsvorderingen tot uitsluiting of uittreding;
 • Raden van bestuur of algemene vergaderingen;
 • Overeenkomsten tussen aandeelhouders;
 • Overdracht van aandelen en verkoop van uw onderneming.

Wij ondersteunen u bij uw dagelijkse uitdagingen:

 • Het opstellen van commerciële contracten;
 • Verkooop van handelszaak;
 • Procesvoering.

Wij begeleiden u aan het einde van de activiteiten van uw bedrijf of bij de herstructurering ervan:

 • Ontbinding van uw bedrijf of vzw;
 • Gerechtelijke reorganisatieprocedures door middel van een minnelijk akkoord, een collectief akkoord of bedrijfsoverdracht;
 • Faillissement van uw bedrijf of van de vzw;
 • Vereffening van uw bedrijf of vzw;
 • Aansprakelijkheid van de bestuurders.

Onze expert

Jérôme Henri