Fiscaal recht Bazacle & Solon Advocatenkantoor

Fiscaal recht

Onze advocaten staan hun cliënten bij in verschillende domeinen met betrekking tot directe en indirecte belastingen zowel nationaal als internationaal.

Door middel van een gedetailleerde analyse van de specifieke situatie van de cliënt, bieden onze advocaten pragmatische oplossingen voor fiscale kwesties hieromtrent en een gepersonaliseerde bijstand in verband met de concrete toepassing van de voorgestelde oplossingen.

Onze advocaten staan eveneens hun cliënten bij voor de verdediging van hun belangen tegenover de belastingadministratie. In dat opzicht hebben onze advocaten ervaring met onderhandelingen met de bevoegde belastingadministraties, zowel tijdens de precontentieuze fase (onderhandeling) als tijdens de contentieuze fase (administratief beroep).

Tot slot kunnen onze advocaten u begeleiden bij de opstelling, de analyse en de opvolging van uw belastingsdocumenten, bij door de overheid gevraagde inlichtingen of in het kader van financiële transacties die met fiscale analyse te maken hebben. Onze advocaten kunnen u eveneens bijstaan bij de verschillende stappen die u onderneemt bij de Dienst Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.

Naast het vervullen van een adviserende rol verdedigen onze advocaten ook de belangen van hun cliënten bij de rechtbank.

Onze experten

Emanuele Ceci & Gilles de Foy