Vermogensplanning gezin Bazacle & Solon Advocatenkantoor

Vermogensplanning

Onze advocaten staan hun cliënten bij in de voorbereiding en de voorzorgen met betrekking tot de overdracht van hun vermogen.

Elke cliënt is uniek en dat geldt ook voor zijn eigendom. Daarom is het essentieel dat zijn vermogensplanning met toewijding wordt behandeld door een advocaat die gespecialiseerd is in deze burgerlijke, fiscale materie en erfeniskosten, opdat de overdracht en het behoud in de beste omstandigheden kan plaatsvinden.

Vandaag wijzigt de gezinssamenstelling even snel als de fiscaliteit. Bij het bedenken van structureringsprocessen moet men dus creatief en flexibel zijn en rekening houden met elk detail, zodat de klant zowel op burgerlijk als op fiscaal vlak zijn eenvoudige of complexe specifieke doelstellingen kan bereiken. Hierbij moet men zowel de nationale als de internationale aspecten in acht nemen.

Onze advocaten zijn zich bewust van de moeilijkheden die heel wat mensen ondervinden om hun vermogensoverdracht te laten slagen. Daarom adviseren ze proactief en gericht rond de vermogensplanning van hun cliënten: bijstand bij een schenking (bv. overdracht van een onderneming, vastgoedoverdracht, overdracht van roerende goederen (bv. financiële activa, kunstwerken enz.), opstellen van contracten, opstellen van testamenten, opdrachten als testamentuitvoerder enz.), rekening houdend met de nationale en internationale fiscale factoren die eventueel verbonden zijn met de overwogen vermogensstructurering.

Naast het vervullen van een adviserende rol verdedigen onze advocaten ook nauwgezet de belangen van hun cliënten bij de rechtbank wanneer ze geraadpleegd worden in het kader van een administratieve (bv. administratieve fiscale geschillen) of gerechtelijke procedure (bv. procedure van vereffening-verdeling, vermogensbeheer, gerechtelijke fiscale procedure …). Daarbij hebben ze in het belang van hun cliënten oog voor oplossingen die hen alternatieven kunnen bieden bij het regelen van conflicten.

Onze experten

Gilles de Foy & Emanuele Ceci