Bazaclemolens voorgeschiedenis Bazacle & Solon advocatenkantoor

Voorgeschiedenis

Het advocatenkantoor Bazacle & Solon, opgericht in 2016, heeft vijf advocaten: Gilles Laguesse, Emanuele Ceci, Gilles de Foy, Jérôme Henri en Pierre Proesmans. Om in te spelen op deze voortdurend veranderende wereld, wilden ze hun expertise en gedetailleerde knowhow in verband met gespecialiseerde en complexe materie samenbrengen.

Etymologisch is Bazacle & Solon een samenvoeging van een historisch en een juridisch element.

Tijdens de twaalfde eeuw waren er in de Franse streek Toulouse meerdere dammen en schipmolens op de Garonne. Die bevonden zich op drie belangrijke plaatsen: de Bazacle, de Château Narbonnais en de Daurade. In het midden van de dertiende eeuw was het nodig om geld in te zamelen om de molens te onderhouden en te investeren. De eigenaars van de Bazaclemolens beslisten dus om zich te verenigen en een gemeenschappelijke naamloze vennootschap op te richten: de société des Moulins de Bazacle. Deze naamloze vennootschap was de eerste in haar soort op wereldvlak, en in het bijzonder in Frankrijk. De oprichters van het kantoor wilden hun eer betonen aan dit menselijke ondernemerssucces. Dit is onvermijdelijk de business oriented aanpak van het kantoor.


Solon is in Athene geboren in de zevende eeuw V. Chr. Hij was een Atheense politicus en filosoof van voor Socarates en is bekend geworden door de invoering van een democratievorm in Athene gebaseerd op een indeling in vier censusklassen. Deze respectabele jurist en wetgever stond voor een evenwichtig rechtssysteem dat rekening houdt met de burgers en de instellingen. Het kantoor wenste zijn eer te betonen aan deze grondlegger van een evenwichtig rechtssysteem door hem te kiezen als vertegenwoordiger van de waarden van zijn advocaten.

Filosoof Solon voorgeschiedenis advocatenkantoor