Gilles Laguesse

De expertise van Gilles Laguesse

Gilles behaalde in 2008 een licentiaatsdiploma rechten aan de Université de Liège. Sinds 2008 is hij ingeschreven bij de Brusselse balie. Hij volgde ook een speciale opleiding internationaal ondernemingsrecht (universiteit van Maastricht, 2008) en een speciale opleiding over de algemene problemen rond internationaal recht en de commerciële impact ervan voor ondernemingen op internationaal niveau (Universitad Deusto, 2007).

Hij is assistent aan de Université de Liège in de afdeling bankrecht, gerechtelijk recht en rechten betreffende betalingsgaranties. Hij was conferentiemeester aan de ULB (Solvay Business School), waar hij de cursus handelsrecht gaf.

Hij bemiddelt regelmatig in dossiers met betrekking tot bankrecht, financieel recht en verzekeringsrecht.

Hij is vertrouwd met de zakenwereld en voerde meerdere detacheringsopdrachten uit in beroemde kredietinstellingen.

Gilles Laguesse beslecht geschillen bij Belgische en internationale rechtbanken en beschikt door zijn ervaring over een bijzondere kennis over sportrecht.

Hij nam als spreker deel aan meerdere conferenties en is auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties.

Meester Laguesse werkt in het Frans, in het Nederlands en in het Engels.

gl@bazacle-solon.eu

 Linkedin